درباره مرکز رشد

 

مرکز رشد و نوآوری واحد علوم و تحقیقات با هدف کاهش موانع پیش روی هسته ها و  واحد های فناور در سال 1396 آغاز به کار نمود. این مرکز محلی است برای بستر سازی، کاشت، داشت و برداشت ایده های نوین و کارآفرینانه.

اهداف مرکز رشد و نوآوری

 • بسترسازی به‌منظور تجاری کردن دستاوردهای کارآفرینان
 • ایجاد زمینه کار آفرینی، حمایت از نوآوری و خلاقیت نیروهای محقق جوان
 • کمک به رونق اقتصاد محلی مبتنی بر فناوری
 • ایجاد فضای لازم برای گسترش و رشد واحدهای کوچک و متوسط فناور فعال در زمینه‌های فناوری
 • بسترسازی به منظور ایجاد فرصت های شغلی مناسب برای جذب کارآفرینان و دانش آموختگان دانشگاهی در زمینه های فناوری
 • تولید و توسعه محصولات و فرایندهای فناوری قابل عرضه به بازار

امکانات قابل ارائه

 • اختصاص فضای کار اداری
 • امکان استفاده از آزمایشگاه‌ها، سالنها و سایر امکانات موجوددر واحد علوم و تحقیقات
 • دریافت مشاوره علمی و تخصصی از اعضای هیأت علمی و کارشناسان با تجربه مرکز
 • شرکت در دوره های آموزشی و سمینارهای مرتبط با کارآفینی

شرایط پذیرش

 • داشتن یک ایده نوآورانه بر پایه فناوری که منجر به تولید محصول و یا ارزش افزوده گردد
 • داشتن توانایی های علمی و تخصصی لازم جهت تبدیل ایده به ثروت
 • داشتن ارزیابی های مناسب اقتصادی متکی بر بازار در خصوص تجاری سازی ایده
 • تکمیل فرم های یک و دو درخواست استقرار در مرکز رشد و نوآوری