اطلاعیه ها

مهلت ارسال آثار به اولین استارتاپ واحد علوم و تحقیقات تمدید شد.

استارتاپ واحد علوم و تحقیقات

با توجه به استقبال و درخواست تیم های شرکت کننده در اولین رویداد استارتاپی واحد علوم و تحقیقات مهلت ارسال آثار تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ تمدید شد.

ادامه مطلب